Mācības

Arhīvs

Sākums: 09:00

Start date:
June 5, 2023
End date:
June 5, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 6, 2023
End date:
June 6, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
27.44 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi, sociālie pedagogi, atbalsta personāls, sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 6, 2023
End date:
June 6, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
June 6, 2023
End date:
June 6, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.30 €
Target audience:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 6, 2023
End date:
June 6, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM un klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
43.56 €
Target audience:
bāriņtiesu darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 6, 2023
End date:
June 6, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 6, 2023
End date:
June 6, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
27.44 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 7, 2023
End date:
June 7, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
28 €
Target audience:
interešu izglītības pedagogi, pedagogi, audzinātājas
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 7, 2023
End date:
June 7, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
pedagogi, bibliotekāri, sociālie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
June 7, 2023
End date:
June 7, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
27.83 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:45

Start date:
June 7, 2023
End date:
June 30, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
157.30 €
Target audience:
speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
June 8, 2023
End date:
June 8, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
sociālajiem pedagogiem, skolu psihologiem, skolotājiem
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 8, 2023
End date:
June 8, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
27.44 €
Target audience:
PII pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
June 8, 2023
End date:
June 8, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
26.62 €
Target audience:
pirmsskolu un skolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
June 8, 2023
End date:
June 8, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
27.83 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 8, 2023
End date:
June 8, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 8, 2023
End date:
June 8, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 8, 2023
End date:
June 8, 2023
Address:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
30.25 €
Target audience:
PII pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 8, 2023
End date:
June 8, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.30 €
Target audience:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 11:45

Start date:
June 9, 2023
End date:
June 9, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 14:15

Start date:
June 9, 2023
End date:
June 9, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
June 9, 2023
End date:
June 9, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
27.83 €
Target audience:
logopēdi, pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas)
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
June 9, 2023
End date:
June 9, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.3 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
June 12, 2023
End date:
June 12, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
28 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 12, 2023
End date:
June 12, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
28 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 12, 2023
End date:
June 12, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 12, 2023
End date:
June 12, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 12, 2023
End date:
June 12, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 13, 2023
End date:
June 13, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 13, 2023
End date:
June 13, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
43.56 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date:
June 13, 2023
End date:
June 13, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 14, 2023
End date:
June 14, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
38.72 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 14, 2023
End date:
October 26, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
242.00 €
Target audience:
bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
June 14, 2023
End date:
June 14, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
26.62 €
Target audience:
pirmsskolu un skolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 15, 2023
End date:
June 15, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
27.44 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 15, 2023
End date:
June 15, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
28 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 15, 2023
End date:
June 15, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 15, 2023
End date:
June 15, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.30 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:30

Start date:
June 16, 2023
End date:
June 16, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Target audience:
tikai skolu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 16, 2023
End date:
June 16, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
30.25 €
Target audience:
bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 16, 2023
End date:
June 16, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
30.25 €
Target audience:
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu - dienas centru (DAC), grupu dzīvokļu (GDz) un rehabilitācijas centru sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji un aprūpes personāls.
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 26, 2023
End date:
June 26, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
26.62 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
June 27, 2023
End date:
June 27, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
juristi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
June 29, 2023
End date:
June 29, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
juristi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 29, 2023
End date:
June 29, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
27.44 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 29, 2023
End date:
June 29, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 30, 2023
End date:
June 30, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 30, 2023
End date:
June 30, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
July 3, 2023
End date:
July 3, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
July 6, 2023
End date:
July 6, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
27.44 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
July 13, 2023
End date:
July 13, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
26.62 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
July 20, 2023
End date:
July 20, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
August 1, 2023
End date:
August 1, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.3 €
Target audience:
Sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, pašvaldību darbinieki un citi interesenti.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
August 1, 2023
End date:
August 1, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.30 €
Target audience:
Sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, pašvaldību darbinieki un citi interesenti.
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
August 1, 2023
End date:
August 1, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
August 3, 2023
End date:
August 3, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
27.44 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
August 3, 2023
End date:
August 3, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
August 11, 2023
End date:
August 11, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
28 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
August 17, 2023
End date:
August 17, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
27.83 €
Target audience:
pedagogi - klašu audzinātāji.
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
August 17, 2023
End date:
August 17, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
27.44 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
August 21, 2023
End date:
August 21, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu teātra mākslas skolotāji, skolu metodiķi.
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
August 21, 2023
End date:
August 21, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.3 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
August 23, 2023
End date:
August 23, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
August 23, 2023
End date:
August 23, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.30 €
Target audience:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
August 24, 2023
End date:
August 24, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
27.44 €
Target audience:
PII pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
August 25, 2023
End date:
October 20, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM un klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
750.00 €
Target audience:
pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
August 25, 2023
End date:
August 25, 2023
Address:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
39.99 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
August 25, 2023
End date:
August 25, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.3 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
August 25, 2023
End date:
August 25, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
38.72 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
August 28, 2023
End date:
August 28, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
teātra mākslas pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
August 29, 2023
End date:
August 29, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
August 29, 2023
End date:
August 29, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
August 30, 2023
End date:
August 30, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.30 €
Target audience:
Administratīvo komisiju darbinieki un amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
September 8, 2023
End date:
September 8, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
38.72 €
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date:
September 13, 2023
End date:
September 13, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
28 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
September 13, 2023
End date:
September 13, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.30 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
September 13, 2023
End date:
September 13, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
Administratīvo komisiju darbinieki un amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 16:00

Start date:
September 15, 2023
End date:
September 15, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
bāriņtiesas darbinieki, sociālie darbinieki, probācijas dienesta darbinieki, juristi, policijas darbinieki, advokāti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
September 19, 2023
End date:
September 19, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
43.56 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
September 26, 2023
End date:
December 28, 2023
Address:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
38.72 €
Target audience:
bāriņtiesu darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
September 27, 2023
End date:
September 27, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
28 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
October 18, 2023
End date:
October 18, 2023
Address:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
39.99 €
Lasīt vairāk