Mācības

Arhīvs

Sākums: 13:00

Start date:
October 27, 2021
End date:
October 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
October 27, 2021
End date:
December 1, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
Valsts un pašvaldību speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
October 27, 2021
End date:
October 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi, bibliotekāri, klases audzinātāji
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
October 27, 2021
End date:
October 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
October 27, 2021
End date:
October 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
October 27, 2021
End date:
October 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolu un skolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
October 27, 2021
End date:
October 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 27, 2021
End date:
October 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītājas vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
October 27, 2021
End date:
October 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
darbinieki, kuri strādā ar klientiem, sociālie un bāriņtiesu darbinieki, izglītības iestāžu administrācija
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 27, 2021
End date:
October 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
October 28, 2021
End date:
October 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
logopēdi, pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas)
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
October 28, 2021
End date:
October 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
metodiķes, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date:
October 28, 2021
End date:
October 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 09:20

Start date:
October 28, 2021
End date:
October 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
direktora vietnieki izglītības jomā, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 28, 2021
End date:
October 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
direktora vietnieki izglītības jomā, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
October 28, 2021
End date:
October 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
October 29, 2021
End date:
October 29, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
October 29, 2021
End date:
October 29, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 29, 2021
End date:
October 29, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
October 29, 2021
End date:
October 29, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
October 29, 2021
End date:
October 29, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Start date:
November 1, 2021
End date:
November 1, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
November 1, 2021
End date:
November 1, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
November 1, 2021
End date:
November 1, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
November 2, 2021
End date:
May 17, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
500.00 €
Target audience:
pašvaldību vadītāji un vietnieki, izpilddirektori, pārvalžu vadītāji u.c pašvaldību vadošie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:45

Start date:
November 2, 2021
End date:
November 2, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:10

Start date:
November 2, 2021
End date:
November 2, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
November 2, 2021
End date:
November 2, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
bāriņtiesu darbinieki, pedagogi, pedagogu palīgi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, audzinātājas, policijas darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date:
November 2, 2021
End date:
November 2, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:10

Start date:
November 2, 2021
End date:
November 2, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
November 3, 2021
End date:
December 10, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
100 €
Target audience:
psihologi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date:
November 3, 2021
End date:
November 3, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
November 3, 2021
End date:
November 3, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
November 3, 2021
End date:
November 3, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītājas vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
November 3, 2021
End date:
November 3, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:10

Start date:
November 3, 2021
End date:
November 3, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
November 4, 2021
End date:
November 4, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Start date:
November 4, 2021
End date:
November 4, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
pedagogi, klases audzinātāji, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
November 4, 2021
End date:
November 4, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
November 4, 2021
End date:
November 4, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
interešu izglītības pedagogi, pedagogi, audzinātājas
Lasīt vairāk

Sākums: 13:20

Start date:
November 5, 2021
End date:
November 5, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām, kuri iekļauti vispārizglītojošā klasē
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
November 5, 2021
End date:
November 5, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
Administratīvo komisiju darbinieki un amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
November 5, 2021
End date:
November 5, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
November 8, 2021
End date:
November 8, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
November 8, 2021
End date:
May 2, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
300.00 €
Target audience:
apbedīšanas biroja vadītāji un  darbinieki, kapu pārziņi, sēru ceremoniju vadītāji
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
November 8, 2021
End date:
May 2, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
300.00 €
Target audience:
pašvaldību vadītāji un vietnieki, izpilddirektori, pārvalžu vadītāji u.c pašvaldību vadošie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
November 9, 2021
End date:
November 9, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
November 9, 2021
End date:
November 9, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
November 9, 2021
End date:
November 9, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 15:30

Start date:
November 9, 2021
End date:
November 9, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
November 10, 2021
End date:
November 10, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
November 10, 2021
End date:
November 10, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
November 11, 2021
End date:
November 11, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas metodiķi, skolotāji un logopēdi, mūzikas skolotāji, kuri strādā ar krievvalodīgajiem bērniem
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
November 12, 2021
End date:
November 12, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.3 €
Target audience:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
November 12, 2021
End date:
November 12, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
November 12, 2021
End date:
November 12, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
November 12, 2021
End date:
November 12, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas)
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
November 12, 2021
End date:
November 12, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Start date:
November 12, 2021
End date:
November 12, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
pedagogi, klases audzinātāji, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
November 12, 2021
End date:
November 12, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.3 €
Target audience:
sabiedrisko attiecību speciālisti; pašvaldību un iestāžu vadītāji; komunikācijas speciālisti; preses sekretāri; administrācijas darbinieki.
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
November 13, 2021
End date:
November 13, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi, sociālie un bāriņtiesu darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
November 13, 2021
End date:
December 30, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
145.2 €
Target audience:
bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:10

Start date:
November 13, 2021
End date:
November 13, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
November 15, 2021
End date:
November 15, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
Administratīvo komisiju darbinieki un amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
November 15, 2021
End date:
November 15, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
November 16, 2021
End date:
November 16, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
November 16, 2021
End date:
November 16, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date:
November 16, 2021
End date:
November 16, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
November 23, 2021
End date:
November 23, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
50.82 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
November 24, 2021
End date:
November 24, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
November 25, 2021
End date:
November 25, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
November 25, 2021
End date:
November 25, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
November 25, 2021
End date:
November 25, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
pašvaldību un to iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki, klientu apkalpošanas darbinieki, sociālie un bāriņtiesu darbinieki, izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Start date:
November 25, 2021
End date:
November 25, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
pedagogi, klases audzinātāji, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
November 29, 2021
End date:
November 29, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas, sākumskolas pedagogi, logopēdi, skolotāju palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
November 30, 2021
End date:
November 30, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
November 30, 2021
End date:
November 30, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
December 1, 2021
End date:
December 1, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītājas vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
December 2, 2021
End date:
December 2, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
direktora vietnieki izglītības jomā, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
December 3, 2021
End date:
December 3, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
December 7, 2021
End date:
December 7, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Target audience:
amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
December 8, 2021
End date:
December 8, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
December 8, 2021
End date:
December 9, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
54.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
December 9, 2021
End date:
December 9, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
December 9, 2021
End date:
December 9, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
Pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas), mūzikas skolotājas
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
December 15, 2021
End date:
December 15, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
December 30, 2021
End date:
December 30, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas skolotāju palīgi
Lasīt vairāk