Mācības

Arhīvs

Sākums: 12:30

Start date:
September 26, 2022
End date:
September 26, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
September 26, 2022
End date:
September 26, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
sociālie un bāriņtiesu darbinieki, izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
September 26, 2022
End date:
September 26, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
September 27, 2022
End date:
September 27, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
September 27, 2022
End date:
September 27, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.3 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
September 27, 2022
End date:
September 27, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.3 €
Target audience:
bāriņtiesu darbinieki, Valsts probācijas dienesta darbinieki, sociālie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
September 27, 2022
End date:
September 27, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
September 28, 2022
End date:
September 28, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolu un skolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
September 28, 2022
End date:
September 28, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 16:00

Start date:
September 28, 2022
End date:
September 28, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
sākumskolas pedagogi - klašu audzinātāji.
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
September 28, 2022
End date:
December 20, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
160 €
Target audience:
bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
September 29, 2022
End date:
September 29, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
September 29, 2022
End date:
September 29, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
September 29, 2022
End date:
September 29, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
September 29, 2022
End date:
September 29, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM un klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
September 29, 2022
End date:
September 29, 2022
Address:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
39.99 €
Target audience:
dažādu jomu pedagogi ar un bez deju prasmes un izglītības
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
September 29, 2022
End date:
September 29, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
September 29, 2022
End date:
September 29, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
22.99 €
Target audience:
klientu apkalpošanas darbinieki, sociālie un bāriņtiesu darbinieki. izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
September 29, 2022
End date:
September 29, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Start date:
September 30, 2022
End date:
September 30, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 16:00

Start date:
September 30, 2022
End date:
September 30, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
September 30, 2022
End date:
September 30, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
September 30, 2022
End date:
November 4, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
84.7 €
Target audience:
Valsts un pašvaldību speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 3, 2022
End date:
October 3, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 3, 2022
End date:
October 3, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
October 4, 2022
End date:
October 4, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
October 4, 2022
End date:
October 4, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
skolu pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 4, 2022
End date:
October 4, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
October 4, 2022
End date:
October 4, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
bāriņtiesu darbinieki, pedagogi, pedagogu palīgi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, audzinātājas, policijas darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
October 4, 2022
End date:
October 4, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.26 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
October 4, 2022
End date:
October 4, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 5, 2022
End date:
October 5, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
October 5, 2022
End date:
October 5, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
October 6, 2022
End date:
October 6, 2022
Address:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
39.99 €
Target audience:
dažādu jomu pedagogi ar un bez deju prasmes un izglītības
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
October 6, 2022
End date:
October 6, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
vadītājas vietnieki izglītības jomā, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 6, 2022
End date:
October 6, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM un klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
25 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 6, 2022
End date:
October 6, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date:
October 7, 2022
End date:
October 7, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 10, 2022
End date:
October 10, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
October 10, 2022
End date:
October 10, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
October 10, 2022
End date:
October 10, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 11, 2022
End date:
October 11, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date:
October 11, 2022
End date:
October 11, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.20 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 11, 2022
End date:
October 11, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
October 11, 2022
End date:
October 11, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.30 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
October 12, 2022
End date:
October 12, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.3 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
October 12, 2022
End date:
October 12, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi, bibliotekāri, klases audzinātāji
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 13, 2022
End date:
October 13, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 13, 2022
End date:
October 13, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
October 13, 2022
End date:
October 13, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
October 13, 2022
End date:
October 13, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.3 €
Lasīt vairāk

Sākums: 16:00

Start date:
October 14, 2022
End date:
October 14, 2022
Address:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Start date:
October 14, 2022
End date:
October 14, 2022
Address:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
October 14, 2022
End date:
October 14, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi, klases audzinātāji
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 17, 2022
End date:
October 17, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 17, 2022
End date:
October 17, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
October 17, 2022
End date:
October 17, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 18, 2022
End date:
October 18, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
October 18, 2022
End date:
October 18, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
October 18, 2022
End date:
October 18, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.3 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date:
October 18, 2022
End date:
October 18, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
October 19, 2022
End date:
October 19, 2022
Address:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
36.30 €
Target audience:
skolotājiem ar iepriekšēju pieredzi teātrī vai teātra pedagoģijā
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
October 20, 2022
End date:
October 20, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolu un skolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
October 20, 2022
End date:
October 20, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 20, 2022
End date:
October 20, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 20, 2022
End date:
October 20, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
October 20, 2022
End date:
October 20, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 16:00

Start date:
October 21, 2022
End date:
October 21, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Start date:
October 21, 2022
End date:
October 21, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
October 21, 2022
End date:
October 21, 2022
Address:
Biķernieku iela 4, Rīga
Target audience:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
October 21, 2022
End date:
December 14, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
750.00 €
Target audience:
pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
October 22, 2022
End date:
October 22, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
sākumskolas pedagogi - klašu audzinātāji.
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 24, 2022
End date:
October 24, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 24, 2022
End date:
October 24, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:15

Start date:
October 25, 2022
End date:
October 25, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
25 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
October 25, 2022
End date:
October 25, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM un klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
36.30 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi, sociālie pedagogi, atbalsta personāls, sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date:
October 25, 2022
End date:
October 25, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
October 26, 2022
End date:
October 26, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
PII un sākumskolas pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
October 27, 2022
End date:
October 27, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 27, 2022
End date:
October 27, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 27, 2022
End date:
October 27, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 16:00

Start date:
October 28, 2022
End date:
October 28, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Start date:
October 28, 2022
End date:
October 28, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 31, 2022
End date:
October 31, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
October 31, 2022
End date:
October 31, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
November 2, 2022
End date:
November 2, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
Administratīvo komisiju darbinieki un amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
November 3, 2022
End date:
November 3, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
November 3, 2022
End date:
June 16, 2023
Address:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
0 €
Target audience:
bāriņtiesu darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
November 9, 2022
End date:
November 9, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
Administratīvo komisiju darbinieki un amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
November 24, 2022
End date:
November 24, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
vadītājas vietnieki izglītības jomā, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
December 1, 2022
End date:
December 1, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.20 €
Target audience:
logopēdi, pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas)
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
December 1, 2022
End date:
December 1, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.20 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
December 1, 2022
End date:
December 1, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
direktora vietnieki, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
December 5, 2022
End date:
December 5, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.20 €
Target audience:
pirmsskolas, sākumskolas pedagogi, logopēdi, skolotāju palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
December 15, 2022
End date:
December 15, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk