Mācības

Arhīvs

Sākums: 13:00

Start date:
April 22, 2021
End date:
April 22, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
April 22, 2021
End date:
April 22, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
April 22, 2021
End date:
April 22, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
April 22, 2021
End date:
April 22, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
April 23, 2021
End date:
April 23, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
April 23, 2021
End date:
April 23, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date:
April 23, 2021
End date:
May 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
114.95 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date:
April 23, 2021
End date:
April 23, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
April 26, 2021
End date:
April 26, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
April 26, 2021
End date:
April 26, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
dažādu jomu pedagogi ar un bez deju prasmes un izglītības
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
April 27, 2021
End date:
April 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date:
April 27, 2021
End date:
April 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
April 27, 2021
End date:
April 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.3 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date:
April 27, 2021
End date:
April 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
pirmsskolas pedagogi, direktora vietnieki izglītības jomā, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
April 27, 2021
End date:
April 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
klientu apkalpošanas darbinieki, sociālie un bāriņtiesu darbinieki. izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
April 27, 2021
End date:
April 27, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
April 28, 2021
End date:
April 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
sociālie un bāriņtiesu darbinieki, izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
April 28, 2021
End date:
April 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
April 28, 2021
End date:
April 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
April 28, 2021
End date:
April 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Start date:
April 28, 2021
End date:
April 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
bāriņtiesas darbinieki, juristi, policijas darbinieki, advokāti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
April 28, 2021
End date:
May 14, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
54.45 €
Target audience:
Sociālā darba speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
April 28, 2021
End date:
May 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
108.9 €
Target audience:
psihologi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
April 28, 2021
End date:
March 22, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
84.7 €
Target audience:
Valsts un pašvaldību speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
April 28, 2021
End date:
April 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
klientu apkalpošanas darbinieki, sociālie un bāriņtiesu darbinieki. izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
April 29, 2021
End date:
April 29, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date:
April 29, 2021
End date:
April 29, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
pirmsskolas pedagogi, direktora vietnieki izglītības jomā, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
April 29, 2021
End date:
April 29, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date:
April 29, 2021
End date:
April 29, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
izglītības iestāžu (vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, tehnikumu, pirmsskolas izglītības, mākslas un mūzikas izglītības, sporta izglītības, interešu izglītības) atbildīgie par dokumentu un arhīvu pārvaldību
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
April 29, 2021
End date:
June 9, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
145.2 €
Target audience:
bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
April 29, 2021
End date:
April 29, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
42.35 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
April 30, 2021
End date:
April 30, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Start date:
April 30, 2021
End date:
April 30, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
April 30, 2021
End date:
April 30, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām, kuri iekļauti vispārizglītojošā klasē
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 5, 2021
End date:
May 5, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 5, 2021
End date:
May 5, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
May 5, 2021
End date:
May 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
145.2 €
Target audience:
psihologi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
May 5, 2021
End date:
May 5, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
May 6, 2021
End date:
August 19, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
675.00 €
Target audience:
pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
May 6, 2021
End date:
May 6, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
May 6, 2021
End date:
May 6, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
juristi, policijas darbinieki, advokāti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
May 6, 2021
End date:
May 14, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
84.7 €
Target audience:
Valsts un pašvaldību speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date:
May 6, 2021
End date:
May 6, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
May 7, 2021
End date:
May 7, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.3 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
May 7, 2021
End date:
May 7, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
sociālie un bāriņtiesu darbinieki, izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date:
May 7, 2021
End date:
May 7, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi un tehniskie darbnieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date:
May 7, 2021
End date:
May 7, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
klientu apkalpošanas darbinieki, sociālie un bāriņtiesu darbinieki, izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
May 7, 2021
End date:
May 7, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 7, 2021
End date:
May 7, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 10, 2021
End date:
May 10, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
May 11, 2021
End date:
May 11, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date:
May 11, 2021
End date:
May 11, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
May 11, 2021
End date:
May 11, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas)
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 11, 2021
End date:
May 11, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Start date:
May 11, 2021
End date:
May 11, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
Administratīvo komisiju darbinieki un amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 11, 2021
End date:
May 11, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
May 11, 2021
End date:
May 11, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
metodiķes, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 12, 2021
End date:
May 12, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 12, 2021
End date:
May 12, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date:
May 12, 2021
End date:
May 12, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:45

Start date:
May 12, 2021
End date:
May 12, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
May 13, 2021
End date:
May 13, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
direktora vietnieki izglītības jomā, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
May 13, 2021
End date:
May 13, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
May 13, 2021
End date:
May 13, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.30 €
Target audience:
valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji, visu līmeņu vadītāji, personāla vadītāji un speciālisti, tie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
May 13, 2021
End date:
May 13, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date:
May 13, 2021
End date:
May 13, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
May 13, 2021
End date:
May 13, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
May 14, 2021
End date:
May 14, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
May 14, 2021
End date:
May 14, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
May 14, 2021
End date:
May 14, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi, sociālie un bāriņtiesu darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
May 14, 2021
End date:
May 14, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
May 17, 2021
End date:
May 17, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas)
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 17, 2021
End date:
May 17, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
May 18, 2021
End date:
May 18, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 18, 2021
End date:
May 18, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
May 19, 2021
End date:
May 19, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
50.82 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 19, 2021
End date:
May 19, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date:
May 19, 2021
End date:
May 19, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
izglītības iestādes direktora vietnieki izglītības jomā
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
May 20, 2021
End date:
May 20, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
May 20, 2021
End date:
May 20, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
May 20, 2021
End date:
May 20, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
pedagogi, klases audzinātāji, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
May 24, 2021
End date:
May 24, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
May 25, 2021
End date:
May 25, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti.
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
May 25, 2021
End date:
May 25, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 26, 2021
End date:
May 26, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 26, 2021
End date:
May 26, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:00

Start date:
May 26, 2021
End date:
May 26, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
May 28, 2021
End date:
May 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
juristi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 28, 2021
End date:
May 28, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 1, 2021
End date:
June 1, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
June 2, 2021
End date:
June 2, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 2, 2021
End date:
June 2, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 2, 2021
End date:
June 2, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 9, 2021
End date:
June 9, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Start date:
June 9, 2021
End date:
June 9, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 10, 2021
End date:
June 10, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
direktora vietnieki, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 10, 2021
End date:
June 10, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
izglītības iestāžu (vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, tehnikumu, pirmsskolas izglītības, mākslas un mūzikas izglītības, sporta izglītības, interešu izglītības) atbildīgie par dokumentu un arhīvu pārvaldību
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 15, 2021
End date:
June 15, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti.
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
June 17, 2021
End date:
June 17, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
pirmsskolas skolotāju palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 29, 2021
End date:
June 29, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
direktora vietnieki izglītības jomā, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 29, 2021
End date:
June 29, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
August 10, 2021
End date:
August 10, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
August 17, 2021
End date:
August 17, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.30 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
August 31, 2021
End date:
August 31, 2021
Address:
Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk