Mācības

Arhīvs

Sākums: 09:00

Start date:
May 25, 2022
End date:
May 25, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Target audience:
amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
May 25, 2022
End date:
June 14, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
Valsts un pašvaldību speciālisti (detalizētāka informācija ir pieejama aprakstā)
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date:
May 26, 2022
End date:
May 26, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:45

Start date:
May 26, 2022
End date:
May 26, 2022
Address:
Biķernieku iela 4, Rīga
Target audience:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 26, 2022
End date:
May 26, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 16:00

Start date:
May 26, 2022
End date:
May 26, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 27, 2022
End date:
May 27, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi, sociālie un bāriņtiesu darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date:
May 30, 2022
End date:
May 30, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
May 30, 2022
End date:
May 30, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
14.52 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 30, 2022
End date:
May 30, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 30, 2022
End date:
May 30, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
May 31, 2022
End date:
May 31, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.30 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 31, 2022
End date:
May 31, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
May 31, 2022
End date:
May 31, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 1, 2022
End date:
June 1, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 1, 2022
End date:
June 1, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
June 2, 2022
End date:
June 2, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 2, 2022
End date:
June 2, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 2, 2022
End date:
June 2, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 2, 2022
End date:
June 2, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.3 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
June 2, 2022
End date:
June 2, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 2, 2022
End date:
June 2, 2022
Address:
Biķernieku iela 4, Rīga
Price:
39.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:45

Start date:
June 2, 2022
End date:
June 2, 2022
Address:
Biķernieku iela 4, Rīga
Target audience:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
June 2, 2022
End date:
August 31, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
151.25 €
Target audience:
bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 2, 2022
End date:
June 2, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
sākumskolas pedagogi - klašu audzinātāji.
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
June 3, 2022
End date:
June 3, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 6, 2022
End date:
June 6, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:45

Start date:
June 6, 2022
End date:
June 6, 2022
Address:
Biķernieku iela 4, Rīga
Target audience:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 6, 2022
End date:
June 10, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
99.99 €
Target audience:
pašvaldības policijas darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
June 6, 2022
End date:
June 6, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 7, 2022
End date:
June 7, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.30 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi, sociālie pedagogi, atbalsta personāls, sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 7, 2022
End date:
June 7, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 7, 2022
End date:
June 7, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 8, 2022
End date:
June 8, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
sākumskolas pedagogi - klašu audzinātāji.
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 8, 2022
End date:
June 8, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 8, 2022
End date:
June 8, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
39.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu direktoru vietnieki, atbalsta personāls un pedagogiem
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
June 8, 2022
End date:
June 8, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 9, 2022
End date:
June 9, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 9, 2022
End date:
June 9, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
direktora vietnieki, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date:
June 9, 2022
End date:
June 9, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
June 9, 2022
End date:
June 9, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas)
Lasīt vairāk

Sākums: 09:15

Start date:
June 10, 2022
End date:
June 10, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.3 €
Target audience:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
June 10, 2022
End date:
June 10, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 13, 2022
End date:
June 13, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 13, 2022
End date:
June 13, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Target audience:
amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date:
June 13, 2022
End date:
June 13, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:45

Start date:
June 13, 2022
End date:
June 13, 2022
Address:
Biķernieku iela 4, Rīga
Target audience:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date:
June 14, 2022
End date:
June 14, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.3 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 14, 2022
End date:
June 14, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
June 14, 2022
End date:
June 14, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolu un skolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
June 14, 2022
End date:
August 19, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
750.00 €
Target audience:
pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 15, 2022
End date:
June 15, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
sākumskolas pedagogi - klašu audzinātāji.
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 15, 2022
End date:
June 15, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 15, 2022
End date:
June 15, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolas vadība, sociālie darbinieki.
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 16, 2022
End date:
June 16, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
June 16, 2022
End date:
June 16, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 16, 2022
End date:
June 16, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
June 16, 2022
End date:
June 16, 2022
Address:
Biķernieku iela 4, Rīga
Target audience:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 20, 2022
End date:
June 20, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 20, 2022
End date:
June 20, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 21, 2022
End date:
June 21, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 27, 2022
End date:
June 27, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 28, 2022
End date:
June 28, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:45

Start date:
June 28, 2022
End date:
June 28, 2022
Address:
Biķernieku iela 4, Rīga
Target audience:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 13:45

Start date:
June 29, 2022
End date:
June 29, 2022
Address:
Biķernieku iela 4, Rīga
Target audience:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date:
June 30, 2022
End date:
June 30, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
July 7, 2022
End date:
July 7, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
August 2, 2022
End date:
September 30, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
750.00 €
Target audience:
pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date:
August 22, 2022
End date:
August 22, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date:
September 7, 2022
End date:
September 7, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.3 €
Target audience:
būvvaldes darbinieki un valsts pārvaldes darbinieki, kuri darbā piemēro Ēku būvnoteikumus
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date:
September 27, 2022
End date:
September 27, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk