Pirmsskolu darbiniekiem

BACK

Tiešsaistes mācības. Audzināšanas darba pamatprincipi mūsdienu pedagoģiskajā procesā. 15.jūnijā.

Sākums: 10:00

Start date:
15. June, 2022
End date:
15. June, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
19 €
Price:
3.99 €
Price:
22.99 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolas vadība, sociālie darbinieki.

Sorry, this entry is only available in Latvian.

Akreditēta izglītības iestāde īsteno 6 ak. stundu izglītības programmu

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  programma  “ Audzināšanas darba pamatprincipi mūsdienu pedagoģiskajā procesā” skolotājam piedāvā profesionālu atbalstu par  pedagoģiskajā darbībā  šobrīd aktuāliem jautājumiem, kas ietverti atslēgas vārdos – sadarbība, vērtības, emocionālā labbūtība,  pedagoga personība, praktiskas metodes darbībai.  Programmas tēmas ietver teoriju un praksi, kas balstīta pētījumos, pašpieredzē un pedagoģisko procesu  vērojumos Latvijā, Zviedrijā, Anglijā, un citās pasaules valstīs.

Mācību tēmas:

 • Mācīties būt kopā ar citiem – metodes un paņēmieni saskarsmes, sadarbības veicināšanai starp bērniem, pedagogiem un vecākiem.
 • Pedagoga psiholoģiskās kompetences. Teorētiskas atziņas un praktiska darbība kā atklāsmes, iedvesma darbībai.
 • Izpratne par sociālo normu, vērtību un priekšstatu internalizācijas mehānismiem bērna socializācijas procesā.
 • Empātijas un motivācijas mehānismu veidošanās likumsakarības.
 • Personības pašregulācija, tās veidošanās.
 • Tipiskākās audzināšanas kļūdas, kas kavē vispārcilvēcisko vērtību un tikumu internalizāciju.
 • Pedagoga personības iezīmju loma audzēkņu vispārcilvēcisko vērtību un tikumu internalizēšanas veicināšanā vai kavēšanā.
 • Kā pedagoģiskajā darbībā bērnos piesaistīt vērtības.
 • MK noteikumu Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” piemērošana mācību un audzināšanas procesā.

Pasniedzēja:Ērika Lanka, Mag. paed.,Mag.phil., Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas lektore.

Nodarbību norises laiks: plkst. 10:00-13:00

Dalības maksa: EUR 19.00 + PVN. Kopā EUR 22.99

Bankas rekvizīti:
SEB banka,
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100,
bankas kods UNLALV2X.

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.


Pieslēgšanas tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās:

 • aizpildiet pieteikuma anketu;
 • pieteikumā norādiet e-pasta adresi, uz kuru gaidīsiet uzaicinājumu dalībai mācībās;
 • pārliecinieties, ka savā ierīcē esat instalējuši ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings https://zoom.us/download)
 • uz norādīto e-pasta adresi saņemiet uzaicinājumu pieslēgties nodarbībai 15 min. pirms mācību sākuma.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.