Bāriņtiesu darbiniekiem

Sākums: 12:00

Start date: 04. August to 04. August

End date:
04. August, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
klientu apkalpošanas darbinieki, sociālie un bāriņtiesu darbinieki. izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Start date: 04. August to 04. August

End date:
04. August, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
bāriņtiesu darbinieki, pedagogi, pedagogu palīgi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, audzinātājas, policijas darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 04. August to 20. August

End date:
20. August, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
100 €
Target audience:
psihologi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date: 06. August to 20. August

End date:
20. August, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
99.99 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 09. August to 09. August

End date:
09. August, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri.
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 10. August to 10. August

End date:
10. August, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date: 11. August to 11. August

End date:
11. August, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
juristi, policijas darbinieki, advokāti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Start date: 11. August to 11. August

End date:
11. August, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Target audience:
probācijas dienesta darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, juristi, policijas darbinieki, advokāti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date: 11. August to 11. August

End date:
11. August, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
99.99 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date: 12. August to 22. September

End date:
22. September, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
39.98 €
Target audience:
psihologi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date: 13. August to 13. August

End date:
13. August, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
sociālie un bāriņtiesu darbinieki, izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 17. August to 17. August

End date:
17. August, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date: 17. August to 22. September

End date:
22. September, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
84.7 €
Target audience:
Valsts un pašvaldību speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date: 19. August to 19. August

End date:
19. August, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.3 €
Target audience:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date: 27. August to 30. November

End date:
30. November, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
145.2 €
Target audience:
bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date: 31. August to 31. August

End date:
31. August, 2021
Address:
Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date: 07. September to 08. September

End date:
08. September, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
59.9 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date: 08. September to 08. September

End date:
08. September, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date: 15. September to 15. September

End date:
15. September, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:10

Start date: 15. September to 15. September

End date:
15. September, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 22. September to 22. September

End date:
22. September, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
50.82 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date: 06. October to 06. October

End date:
06. October, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date: 19. October to 19. October

End date:
19. October, 2021
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
42.35 €
Lasīt vairāk