Pirmsskolu darbiniekiem

Sākums: 12:30

Start date: 26. September to 26. September

End date:
26. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date: 26. September to 26. September

End date:
26. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
sociālie un bāriņtiesu darbinieki, izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 26. September to 26. September

End date:
26. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 27. September to 27. September

End date:
27. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date: 27. September to 27. September

End date:
27. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date: 28. September to 28. September

End date:
28. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolu un skolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date: 28. September to 28. September

End date:
28. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 29. September to 29. September

End date:
29. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 29. September to 29. September

End date:
29. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 29. September to 29. September

End date:
29. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 29. September to 29. September

End date:
29. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM un klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 29. September to 29. September

End date:
29. September, 2022
Address:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
39.99 €
Target audience:
dažādu jomu pedagogi ar un bez deju prasmes un izglītības
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 29. September to 29. September

End date:
29. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 29. September to 29. September

End date:
29. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
22.99 €
Target audience:
klientu apkalpošanas darbinieki, sociālie un bāriņtiesu darbinieki. izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date: 29. September to 29. September

End date:
29. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 30. September to 30. September

End date:
30. September, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 03. October to 03. October

End date:
03. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 03. October to 03. October

End date:
03. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date: 04. October to 04. October

End date:
04. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 04. October to 04. October

End date:
04. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 04. October to 04. October

End date:
04. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.26 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 04. October to 04. October

End date:
04. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 05. October to 05. October

End date:
05. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date: 05. October to 05. October

End date:
05. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 06. October to 06. October

End date:
06. October, 2022
Address:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
39.99 €
Target audience:
dažādu jomu pedagogi ar un bez deju prasmes un izglītības
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 06. October to 06. October

End date:
06. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
vadītājas vietnieki izglītības jomā, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 06. October to 06. October

End date:
06. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM un klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
25 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 06. October to 06. October

End date:
06. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 10. October to 10. October

End date:
10. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date: 10. October to 10. October

End date:
10. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 10. October to 10. October

End date:
10. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 11. October to 11. October

End date:
11. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 11. October to 11. October

End date:
11. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 11. October to 11. October

End date:
11. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.30 €
Target audience:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 12. October to 12. October

End date:
12. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
36.3 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 13. October to 13. October

End date:
13. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 13. October to 13. October

End date:
13. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date: 13. October to 13. October

End date:
13. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 17. October to 17. October

End date:
17. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 17. October to 17. October

End date:
17. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 18. October to 18. October

End date:
18. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date: 18. October to 18. October

End date:
18. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date: 20. October to 20. October

End date:
20. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pirmsskolu un skolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 20. October to 20. October

End date:
20. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 20. October to 20. October

End date:
20. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 20. October to 20. October

End date:
20. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date: 20. October to 20. October

End date:
20. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 24. October to 24. October

End date:
24. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 24. October to 24. October

End date:
24. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:15

Start date: 25. October to 25. October

End date:
25. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
25 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 25. October to 25. October

End date:
25. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM un klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
36.30 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi, sociālie pedagogi, atbalsta personāls, sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date: 25. October to 25. October

End date:
25. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
22.99 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date: 26. October to 26. October

End date:
26. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
24.2 €
Target audience:
PII un sākumskolas pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 27. October to 27. October

End date:
27. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 27. October to 27. October

End date:
27. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 31. October to 31. October

End date:
31. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 31. October to 31. October

End date:
31. October, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25.00 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 03. November to 03. November

End date:
03. November, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 24. November to 24. November

End date:
24. November, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
vadītājas vietnieki izglītības jomā, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 01. December to 01. December

End date:
01. December, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.20 €
Target audience:
logopēdi, pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas)
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date: 01. December to 01. December

End date:
01. December, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.20 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 01. December to 01. December

End date:
01. December, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
direktora vietnieki, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date: 05. December to 05. December

End date:
05. December, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
24.20 €
Target audience:
pirmsskolas, sākumskolas pedagogi, logopēdi, skolotāju palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 15. December to 15. December

End date:
15. December, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
25 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk