Skolu darbiniekiem

Sākums: 09:00

Start date: 05. June to 05. June

End date:
05. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 06. June to 06. June

End date:
06. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
27.44 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi, sociālie pedagogi, atbalsta personāls, sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date: 06. June to 06. June

End date:
06. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.30 €
Target audience:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 06. June to 06. June

End date:
06. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 07. June to 07. June

End date:
07. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
28 €
Target audience:
interešu izglītības pedagogi, pedagogi, audzinātājas
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 07. June to 07. June

End date:
07. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
pedagogi, bibliotekāri, sociālie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date: 07. June to 07. June

End date:
07. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
27.83 €
Target audience:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:45

Start date: 07. June to 30. June

End date:
30. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
157.30 €
Target audience:
speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date: 08. June to 08. June

End date:
08. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
sociālajiem pedagogiem, skolu psihologiem, skolotājiem
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date: 08. June to 08. June

End date:
08. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
26.62 €
Target audience:
pirmsskolu un skolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 08. June to 08. June

End date:
08. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 08. June to 08. June

End date:
08. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.30 €
Target audience:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 11:45

Start date: 09. June to 09. June

End date:
09. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 14:15

Start date: 09. June to 09. June

End date:
09. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date: 12. June to 12. June

End date:
12. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
28 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 12. June to 12. June

End date:
12. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
28 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 12. June to 12. June

End date:
12. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 12. June to 12. June

End date:
12. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 13. June to 13. June

End date:
13. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date: 13. June to 13. June

End date:
13. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 14. June to 14. June

End date:
14. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
38.72 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Start date: 14. June to 14. June

End date:
14. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
26.62 €
Target audience:
pirmsskolu un skolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 15. June to 15. June

End date:
15. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
28 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 15. June to 15. June

End date:
15. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.30 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:30

Start date: 16. June to 16. June

End date:
16. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Target audience:
tikai skolu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 16. June to 16. June

End date:
16. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
30.25 €
Target audience:
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu - dienas centru (DAC), grupu dzīvokļu (GDz) un rehabilitācijas centru sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji un aprūpes personāls.
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 26. June to 26. June

End date:
26. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
26.62 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 29. June to 29. June

End date:
29. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
27.44 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 30. June to 30. June

End date:
30. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 30. June to 30. June

End date:
30. June, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Start date: 03. July to 03. July

End date:
03. July, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 13. July to 13. July

End date:
13. July, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Price:
26.62 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 11. August to 11. August

End date:
11. August, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
28 €
Target audience:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 17. August to 17. August

End date:
17. August, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
27.83 €
Target audience:
pedagogi - klašu audzinātāji.
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 17. August to 17. August

End date:
17. August, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
27.44 €
Target audience:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 21. August to 21. August

End date:
21. August, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu teātra mākslas skolotāji, skolu metodiķi.
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 21. August to 21. August

End date:
21. August, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.3 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 23. August to 23. August

End date:
23. August, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date: 23. August to 23. August

End date:
23. August, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.30 €
Target audience:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 25. August to 25. August

End date:
25. August, 2023
Address:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Price:
39.99 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 25. August to 25. August

End date:
25. August, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.3 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 25. August to 25. August

End date:
25. August, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
38.72 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Start date: 28. August to 28. August

End date:
28. August, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
26.62 €
Target audience:
teātra mākslas pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Start date: 29. August to 29. August

End date:
29. August, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 08. September to 08. September

End date:
08. September, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
38.72 €
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Start date: 13. September to 13. September

End date:
13. September, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
28 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Start date: 13. September to 13. September

End date:
13. September, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
36.30 €
Lasīt vairāk

Sākums: 16:00

Start date: 15. September to 15. September

End date:
15. September, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Price:
20.00 €
Target audience:
bāriņtiesas darbinieki, sociālie darbinieki, probācijas dienesta darbinieki, juristi, policijas darbinieki, advokāti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Start date: 27. September to 27. September

End date:
27. September, 2023
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Price:
28 €
Target audience:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk