Bērnu tiesību aizsardzība

ATPAKAĻ

Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveide Valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem no 6. decembra

Sākums: 09:00

Mācību datums:
06. decembris, 2022
Mācību beigu datums:
22. decembris, 2022
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
Valsts un pašvaldību speciālisti

Sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju

Latvijas Pašvaldību mācību centrs organizē

Bezmaksas 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu

Valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Mācībās tiks uzņemti tikai zemāk uzskaitītās mērķauditorijas pārstāvji:

 • ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji, sociālie darbinieki un sociālie rehabilitētāji;
 • pašvaldību administratīvo komisiju priekšsēdētāji, priekšsēdētāja vietnieki un locekļi vai pašvaldību administratīvo komisiju bērnu lietu apakškomisiju priekšsēdētāji, priekšsēdētāja vietnieki un locekļi;
 • valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāji;
 • pašvaldību sociālo dienestu sociālie darbinieki, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm;
 • sociālo dienestu vadītāji;
 • izglītības iestādes vadītāji;
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas amatpersonas;
 • speciālisti, uz kuriem attiecas Bērnu tiesību aizsardzības likuma  5.1 panta 20.punkts:
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā nodarbinātie, ja viņu darbības rezultātā tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses;
 • ģimenes asistenti, ja par šādu vajadzību ir saņemta informācija no Lablājības ministrijas.

Lai pieteiktos mācībām, aizpildiet pieteikuma anketu, kura pieejama šeit: 

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.

Nodarbību norises laiki:

 • 06.12.22. plkst. 09:00 – 12:15;
 • 08.12.22. plkst. 09:00 – 12:15;
 • 09.12.22. plkst. 09:00 – 12:15;
 • 12.12.22. plkst. 13:15 – 16:30;
 • 13.12.22. plkst. 9:00 – 12:15;
 • 14.12.22. plkst. 12:30 – 15:45;
 • 15.12.22. plkst. 13:15– 16:30;
 • 20.12.22. plkst. 9:00 – 12:15;
 • 21.12.22. plkst. 09:00 – 12:15;
 • 22.12.22. plkst. 13:15 – 16:30.

Lai varētu Jūs uzņemt mācībās, nepieciešama detalizēta informācija.

Lūgums pieteikumam pildīt šo anketu: 

Lūgums pieteikties uz mācībām, ja Jūs atbilstat augstāk minētai mērķa auditorijai un varēsit PIEDALĪTIES VISĀS NODARBĪBĀS.

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk – speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Lai iegūtu speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, speciālists apgūst mācību programmu 40 akadēmisko stundu apjomā.

Tēmas un papildus informācija:

 • Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā.

Izglītības programmas dalībnieki, kuri ir apmeklējuši visas nodarbības, saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Pieslēgšanās tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās:

 • Lūgums pieteikumam pildīt šo anketu: https://forms.gle/SvhdfMyfmYjnW21J7
 • pārliecinieties, ka savā ierīcē esat instalējuši ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings https://zoom.us/download)
 • uz norādīto e-pasta adresi saņemsit uzaicinājumu pieslēgties nodarbībai iepriekšējā dienā pirms paredzētā nodarbības datuma.

UZMANĪBU! Piedalīšanās tiešsaistes mācībās nosacījumi:

 • Dalībniekiem jāpieslēdzas ne vēlāk, ka līdz nodarbības sākuma laikam;
 • Dalībniekiem visas nodarbības laikā jānodrošina kameras un mikrofona izmantošanas iespēja;
 • Dalībniekiem pieslēgšanās brīdī jānorāda savs vārds un uzvārds.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.


Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts Nr. 9.2.1.3/16/I/001
“Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”