Pirmsskolu personālam

ATPAKAĻ

Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība. 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveide Valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem. No 2.decembra

Sākums: 09:20

Mācību datums:
02. decembris, 2021
Mācību beigu datums:
22. decembris, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena bez PVN:
82.64 €
PVN:
17.35 €
Cena ar PVN:
99.99 €
Mērķa auditorija:

Latvijas Pašvaldību mācību centrs organizē

40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Izglītības programmas norise:

 • 2021.gada 2. decembrī, plkst. 09:20-12:30
 • 2021.gada 3. decembrī, plkst. 09:00-11:00
 • 2021.gada 3. decembrī, plkst. 13:00-17:00
 • 2021. gada 10. decembrī, plkst. 09:00-12:00
 • 2021.gada  14. decembrī, plkst. 9:00-12:30
 • 2021. gada 15. decembrī, plkst. 9:00-16:00
 • 2021. gada 22. decembrī, plkst 12:45-16:00

Mērķauditorija:

 • ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji, sociālie darbinieki un sociālie rehabilitētāji;
 • bāriņtiesu priekšsēdētāji, bāriņtiesu priekšsēdētāju vietnieki un bāriņtiesu locekļi;
 • izglītības iestāžu vadītāji un vadītāja vietnieki audzināšanas darbā;
 • pašvaldību administratīvo komisiju vadītāji, vietnieki un locekļi, pašvaldību administratīvo komisiju bērnu lietu apakškomisiju vadītāji;
 • pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāji;
 • pašvaldību sociālo dienestu sociālie darbinieki, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm;
 • sociālie pedagogi;
 • sociālo dienestu vadītāji;
 • valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāji;
 • vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogi;
 • citas personas, kuras ar pieņemtu pārvaldes lēmumu, faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses.

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk – speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Lai iegūtu speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, speciālists apgūst mācību programmu 40 akadēmisko stundu apjomā.

Tēmas un papildus informācija:

 • Vardarbība pret bērnu. Vardarbība bērna ģimenē.

Patstāvīgi apgūstamās informācijas avotu saraksts un gadījumu apraksti.

Atbildes uz gadījumu aprakstu jautājumiem.

 • Saskarsmes veidošana ar bērnu.

Patstāvīgi apgūstamās informācijas avotu saraksts un paškontroles jautājumi.

Atbildes uz paškontroles jautājumiem.

 • Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība.

Patstāvīgi apgūstamās informācijas avotu saraksts un paškontroles jautājumi.

Atbildes uz paškontroles jautājumiem.

 • Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā.

Patstāvīgi apgūstamās informācijas avotu saraksts un paškontroles jautājumi.

Atbildes uz paškontroles jautājumiem.

Dalības maksa: EUR 82,64+PVN. Kopā EUR 99,99

Bankas rekvizīti:
SEB banka
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100
bankas kods UNLALV2X

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki, kuri ir veiksmīgi apmeklējuši visas nodarbības, saņem Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Pieslēgšanās tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:

 • ieteikumā norādiet e-pasta adresi, uz kuru gaidīsiet uzaicinājumu dalībai mācībās;
 • pārliecinieties, ka savā ierīcē esat instalējuši ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings https://zoom.us/download)
 • uz norādīto e-pasta adresi saņemiet uzaicinājumu pieslēgties nodarbībai.

UZMANĪBU! Piedalīšanās tiešsaistes mācībās nosacījumi:

 • Dalībniekiem jāpieslēdzas ne vēlāk, kā līdz nodarbības sākuma laikam. Pieslēgšanās iespēja tiks nodrošināta 15 min. pirms paredzētā sākuma;
 • Dalībniekiem visas nodarbības laikā ieteicams nodrošināt videokameras un mikrofona izmantošanas iespēja;
 • Dalībniekiem pieslēgšanās brīdī jānorāda savs pilns vārds un uzvārds.

Vairāk informācijas:
LPMC, Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039
Tālrunis: 67551217, 67552252
E-pasts: lpmc@lpmc.lv