Pirmsskolu darbiniekiem

Grupa nokomplektēta. Pieteikumi vairs netiek pieņemti.
BACK

Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 24 stundu zināšanu pilnveide Valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem no 25. maija

Sākums: 09:00

Start date:
25. May, 2022
End date:
14. June, 2022
Address:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Target audience:
Valsts un pašvaldību speciālisti (detalizētāka informācija ir pieejama aprakstā)

Sorry, this entry is only available in Latvian.

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju

Latvijas Pašvaldību mācību centrs organizē

Bezmaksas 24 stundu zināšanu pilnveides programmu

Valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Mācībās tiks uzņemti tikai zemāk uzskaitītās mērķauditorijas pārstāvji:

 • ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji, sociālie darbinieki un sociālie rehabilitētāji;
 • pašvaldību administratīvo komisiju priekšsēdētāji, priekšsēdētāja vietnieki un locekļi vai pašvaldību administratīvo komisiju bērnu lietu apakškomisiju priekšsēdētāji, priekšsēdētāja vietnieki un locekļi;
 • valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāji;
 • pašvaldību sociālo dienestu sociālie darbinieki, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm;
 • sociālo dienestu vadītāji;
 • izglītības iestādes vadītāji;
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas amatpersonas;
 • speciālisti, uz kuriem attiecas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta 20.punkts:
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā nodarbinātie, ja viņu darbības rezultātā tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses;
 • ģimenes asistenti, ja par šādu vajadzību ir saņemta informācija no Labklājības ministrijas.

Mācības paredzētas mērķauditorijai, kuri jau iepriekš ir noklausījušies 40 stundu Bērnu tiesību aizsardzības programmu.

Mācībās nav atļauts atkārtoti piedalīties, ja iepriekš Bērnu tiesibu aizsardzības programma apgūta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 ietvaros.

Lai pieteiktos mācībām, aizpildiet pieteikuma anketu, kura pieejama šeit: https://forms.gle/9fsg4u5ZeoAJLS1x7  

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Nodarbību norises laiki:

 • 25.05.2022. plkst. 13.00 – 16.15
 • 26.05.2022. plkst. 13.00 – 16.15
 • 02.06.2022. plkst. 13.00 – 16.15
 • 07.06.2022. plkst. 09.15 – 12.30
 • 09.06.2022. plkst. 13.00 – 16.15
 • 14.06.2022. plkst. 09.15 – 12.30

Lūgums pieteikties uz mācībām, ja Jūs varēsit PIEDALĪTIES VISĀS NODARBĪBĀS.

Tēmas:

o    Aktualitātes starpinstitūciju sadarbībā bērnu tiesību aizsardzības jomā.

o    Bērnu ar īpašām vajadzībām tiesību nodrošināšana.

o    Konfliktu risināšanas iespējas saskarsmē ar pusaudžiem.

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk – speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Speciālists, kas apguvis šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto izglītības programmu apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, periodiski ik pēc pieciem gadiem pilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu – 24 akadēmiskās stundas (minēto noteikumu 5.punkts).

Apliecinājums: Izglītības programmas dalībnieki, kuri ir apmeklējuši visas nodarbības, saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.


Pieslēgšanas tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās:

 • Lai pieteiktos mācībām, aizpildiet pieteikuma anketu, kura pieejama šeit: https://forms.gle/9fsg4u5ZeoAJLS1x7 
 • pieteikumā norādiet e-pasta adresi, uz kuru gaidīsiet uzaicinājumu dalībai mācībās;
 • pārliecinieties, ka savā ierīcē esat instalējuši ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings https://zoom.us/download)
 • uz norādīto e-pasta adresi saņemsit uzaicinājumu pieslēgties nodarbībai iepriekšējā dienā pirms paredzētā nodarbības datuma.

UZMANĪBU! Piedalīšanās tiešsaistes mācībās nosacījumi:

 • Dalībniekiem jāpieslēdzas ne vēlāk, ka līdz nodarbības sākuma laikam;
 • Dalībniekiem visas nodarbības laikā jānodrošina kameras un mikrofona izmantošanas iespēja;
 • Dalībniekiem pieslēgšanās brīdī jānorāda savs vārds un uzvārds.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.


Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts Nr. 9.2.1.3/16/I/001
“Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”